MTÜ Eesti Ellujäämisliikumine esialgne töörühm, Tallinnas 2017.a

2021. aasta 30. mail toimunud erakorralisel üldkoosolekul valiti üldkogu konsensusel ametisse juhatus järgmises koosseisus:

Aivar Kalvik

Merike Kiis
Lembit Künnapas
Raivo Orgusaar
Kadi Ruut