Teliitika. Ajakirjaniketa esitlus: “Pöördepunkt senises poliitikas”. 7. osa. Esitleb Liis Ellert

Kas riik, mis kehtestab enda elanikele 100000 korda “ohutumad” kiirgusnormid, kui mõned elanikkonnast enam hoolivamad riigid, on ikka pädev tegelema enda elanikkonna juhtimise ja Nende hea käekäigu eest seismisega? Kas valitsus, mis tugineb vaid ühest teadlasterühma uuringutulemustele, vältides seejuures aga üha enamate sõltumatute teadlaste uuringutulemusi, on ikka sõltumatult pädev üldse veel riiki valitsemagi?

Raivo Orgusaar: Teliitika. Tervise kadumise põhjused ja tervislik toitumine luubi alla

Süsteem, mis toodab haigeid, on ja jääb põhjatuks sotsiaalhoolekande rahaauguks. Kui sotsiaalvaldkonnas majandatakse vale algvalemi järgi ning loodetakse saada õiget ning tulusat tulemust, siis on selline majandamismudel juba eos läbi kukkunud. Me paneme panuse haiguste tekkepõhjuste väljaselgitamisele, mis on tegelikkuses Meile juba ammu teada, ning hakkame õige valemi – tervisevalemi abil tegelema kogu ühiskonna tervendamisega…

Details

Teliitika. Valimisväitlus Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. 1. osa. Saates väitleb Raivo Orgusaar


Nii nagu langes kunagi Rooma Impeerium, mida mõningate väidete kohaselt pole kuinagi aga olnudki, nii langeb ka praegune poliitikute võim, kes tegelikkuses mitte kunagi pole iseseisvat võimu omanudki. Tulevik on teliitika kätes! Sest just teliitika pakub seniste poolikute liitmike ehk lahendusteta lahenduste asemel terviklikke liiteid, tervikuid loovaid lahendusi.
Oma lahendusi pakun minutitel 22.38, 34.51.