Hoolitseme koos Tartu valla eest!

 

 

Olulised märksõnad ja tegevussuunad on järgmised:

 

1. Iga Tartu valla elanik ja tema arvamus on oluline!

– Kuna haldusreformi tulemusena muutuvad Tartu valla kui kohaliku omavalitsuse piirid oluliselt ja otsustamine koondub ühte keskusesse, siis kaasame rohkem kõiki valla elanikke olulistesse otsustusprotsessidesse. Viime tihedamini läbi küsitlusi ja rahvahääletusi, et otsustamise võimalus ei esineks ainult üks kord iga nelja aasta tagant.
– Küsitluste ja elanike seas hääletuste korraldamiseks loome vastava vormi Tartu valla kodulehele. Seejuures ei toimu küsitlused ja hääletused ainult interneti-keskkonnas, vaid ka erinevate asutuste (koolide, lasteaedade, rahvamajade, tervisekeskuste, spordihoonete ja poodide) juures.
– Anname otsustusvõimaluse kõigile valla elanikele kaasava eelarve osas ning suurendame seda aasta-aastalt.

 

2. Kättesaadav puhas toit ja terve inimene!

– Toetame Tartu valla mahetalunikke põllu- ja aiasaaduste e-turu loomisel (valla kodulehele). Tartu valda registreeritud asu- või elukohaga talunikud saavad siin tasuta kaubelda.
– Koostame Tartumaa enda rahvusliku kapitaliga ettevõtete registri, et inimesed saaksid eelistada ja oma ostudega toetada kohalikke ettevõtteid.
– Loome Tartu valda loodusraviapteegi.
– Tartu vald hakkab korraldama avalikke tervisliku toitumise loenguid ning koolitama holistilisi toitumisnõustajaid. Tegutseme selle nimel, et igaüheni jõuaks teadmised, kuidas elada tervena, elujõulisena ja arstiabi vajamata.

 

3. Tartu vald lastesõbralikuks!

– Lasteaiakohtade kriitilist puudust arvestades tuleb võimalusel avada uued lasteaiad.
– Lisaks sellele tuleb lastehoiuga võrdsustada litsentseeritud lapsehoidjad, kellele Tartu vald maksab sarnaselt lasteaedadele pearaha. Kui vald ei suuda lastehoidu tagada, siis tuleb pearaha maksta lapsevanematele.
– Suurendame lasteringide pearahatoetusi.
– Maksame pere neljandale lapsele sünnitoetust 2000 eurot.

 

4. Puhas elu- ja looduskeskkond

– Kehtestame mobiilisaatjate võimsusele piirangud, lähtudes sõltumatu uurijaterühma Bioinitiative Group soovitustest, mis võtavad praegusest oluliselt rohkem arvesse kiirguse bioloogilisi mõjusid. Kuna Wi-Fi kiirguse terviseohtlikkus leiab aina rohkem tõestust, toetame ja soovitame tungivalt kõikjal Wi-Fi asemel kaabliga internetiühenduste taastamist ja paigaldamist. Muudame kaabliga internetiühenduse kättesaadavaks igale elumajale. Eelkõige laste- ja terviseasutused (lasteaiad, koolid jms) ning ühistransport peavad olema Wi-Fi vabad.
– Rajame enam käidavatesse kohtadesse looduses liikujatele kergliiklusteid, et soodustada tervisesporti.

 

5. Tervislik haridus igasse kooli

– Mahetoit koolidesse ja lasteaedadesse.
– Seisame Laeva ja Maarja põhikoolide püsimise eest!

 

6. Paremad ühendused looduse ja Tartuga

– Rajame juurde uusi tolmuvabasid sõiduteid.
– Korraldame transpordisüsteemi selliselt, et see vastaks inimeste liikumis- ja tööhõive vajadustele, et igaühe kodukandis elu edasi kestaks.

 

Meie kandidaat Tartu Valla valimisringkonnas on Taisto Markus.

Taisto elulookirjeldus:

„Olen sündinud Viljandimaal Pahuvere külas. Koolitee sai alguse Kärstna Põhikoolis, mille järel asusin õppima Viljandi C. R. Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis. Pärast keskkooli lõpetamist kolisin Viljandimaalt Tallinna, kus asusin õppima Tallinna Tehnikaülikoolis soojusenergeetika erialal. Tartu valda Vahi alevikku kolisin aastal 2015. Tänaseks töötan Tartu linnas kaugkütte torustike projekteerijana.“

“Tunnen, et Eestimaa rahvas on kaotanud sideme oma juurtega ning elab selleks, et töötada, saamata võimalust elada – see on põhjuseks, miks ma olen astunud poliitikasse.“