1. Riiklus

– Tugineme järjepidevusele 1918.-1934. aasta tõelise Eesti Vabariigiga ja tegutseme Eesti rahvusriigi taastamise nimel.
– Muudame Eesti igas mõttes tugevaks riigiks, kellega arvestataks nii lähedal kui kaugel.

*

2. Haridus

– Seame koolides, juba alates algklassidest sisse terviseõpetuse, kus käsitletakse tegelikku tervist ja väärtustakse terveks olemist kui kõige olulisemat eeldust loovaks, tegusaks ning pikaealiseks eluks.
– Tagame, et tulevikus töötavad koolides ka mehed, vähemalt 30:70 suhtega. Selleks tõstame kõikide õpetajate palku, et meestel tekiks motivatsioon koolis töötada. Samuti taastame pika suvepuhkuse (1. juunist 1. septembrini).
– Toome koolidesse ja lasteaedadesse mahetoidu.
– Võimaldame kõigile põhi- ja keskkooliõpilastele tasuta lõunasöögi.

*

3. Sotsiaalpoliitika

– Toetame eesti perekonda ja kodu kui eesti rahva ning Eesti riigi püsimise alust. Rahva sotsiaalne julgeolek algab perekonna kaitstusest.
– Riigi sotsiaalpoliitika peab tagama lastekasvatamise, vanaduspõlve veetmise ning vajadusel haigete ja püsipuudega inimeste hooldamise.
– Loeme lapsekasvatamise kuni lapse 3-aastaseks saamiseni võrdseks palgalise tööga, nii et see tagab ühele lapsevanemale või -kasvatajale (juhul kui last ei kasvata bioloogilised vanemad) ka sotsiaalse kindlustatuse.

*

4. Põllumajandus ja maaelu

– Toetame mahetootmist, loome mahetootjatele maksuerisusi ja paremaid tingimusi.
– Väike on parem kui suur. Toetame väikeste talude ellujäämist ja uute rajamist. Selleks loome väiketalude abistamise fondi. Müüme soodustingimustel eelisjärjekorra alusel lastega peredele (abielus ja vähemalt 1 laps) elektriliitumisega riigimaad. Laiendame, lihtsustame ja suurendame juba olemasolevat noorte talunike toetust.

*

5. Keskkond ja energeetika

– Looduskaitse on rahvatervishoiu üks tähtsamatest alustest.
– Eesti kestmajäämise eeldus on energeetika, mis ei kahjusta loodust ega riku inimeste tervist. Praegu kasutusel olevad energeetikalahendused tuleb muuta tervise- ja keskkonnasõbralikuks.