KUTSE!

Vastavalt MTÜ Ellujäämisliikumine (MTÜ) juhatuse 04.08.2018 koosoleku otsusele kutsume kokku

ÜLDKOOSOLEKU,

mis toimub 8. septembril kl 13.00.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. tegevussuundade (põhiseisukohtade) paranduste ja täienduste kinnitamine.

Põhikirja alusel võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada MTÜ liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine MTÜ liige.

Kui Sa pole veel MTÜga liitumise avaldust esitanud, saad seda teha siin: http://www.ellujaamiserakond.ee/tule-liikmeks/ .

Palun teata oma osalemisest/mitteosalemisest hiljemalt 2. septembril meiliaadressile info@ellujaamiserakond.ee, et teaksime arvestada osalejate arvuga. Toimumiskoha teatame registreerunuile.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Otsime suurmaaomanikke üle Eesti,
kes on huvitatud oma maa-alale ökoküla rajamisest.

Mõtle läbi oma võimalused ja tingimused ja anna meile teada.

Toome elu tagasi maale ja taasloome terved inimesed!

Võib-olla saad just Sina aidata kaasa eestlaste püsimajäämisele?