Eesti Ellujäämise Erakond pooldab Eesti lahkumist Euroopa Liidust.
Väljavõte EEE põhiseisukohtadest (5. peatükk (“Välispoliitika ja geopoliitika”), p. 6:

Meie välispoliitika aluseks on läbirääkimised kõikide riikidega võrdsetel ja vastastikku kasulikel alustel. Oleme nõus liituma üksnes riikide liiduga ja võrdsetel alustel. Eesti riigi liit praeguse Euroopa Liidu kui liitriigiga tuleb lõpetada.