On aeg, mil Inimkond peab ellujäämiseks taas tulema tagasi oma juurte juurde, loobuma seni aina mürgisemaks muutuvatest, lausa hukatuslikeks saavateks eluviisidest, hakkama seniste mürgipõllumajanduse poolt pakutavate söökide asemel toituma looduspuhastest toitainetest, loobuma kunagi enam kui sajandi eest pankurite poolt loodud naftapõhisest ja tervenemist mittetagavast meditsiinist ja naasma taas oma esivanemate poolsete ja selle ühiskondliku elukorralduse poolt mahavaikitavate tarkuste manu ning hakkama enese senise pideva ja tulutu ravimise asemel end puhta looduse kaasabil ka tegelikkuses tervendama ning elurõõmsa, väeka ja tervena hoidma.

On saabunud aeg praeguse tarbimispõhise ja vaid tootmiskasvude ja prügitootmise tõstmisele ning kogu maailma loodusrikkusi häbematult raiskama suunatud majandusmudeli pensionile saatmiseks, sest see majandusmudel on Meid kõiki ja kogu maailma elukeskkonda taastamatult hävitav ja Inimkonda vaid tööorjusesse ja pangavõlgadesse aheldav.

Aeg on suures muutuses ja see soosib julget pealehakkamaist ning toob edu vaid nendele, kel julgust oma tahet ise maksma panna ja on seda kõike tegemas õigluses ja ka puhta südametunnistusega. Seetõttu on ka tavalisel ja seni poliitikast eemalolnud lihtinimestel saabunud aeg tulla poliitikasse, ausasse ja täiesti uude, uue põlvkonna Inimkesksesse poliitikasse, sest Teieta arukad ja hoolivad ning ausad Inimesed, ei saa Me muuta neid seaduseid ja ühiskonnareegleid, mida praegune kogu Inimkonda, Meid ja ka Eestimaad hävitav klann kehtestanud on ja kõikidel tegusatel Inimestel, kel on aru ning julgust, mõistmaks mis praeguse poliitilise suuna jätkumise korral kogu Inimkonda tegelikkuses ees on ootamas, on viimane aeg enese huvide ja Meie laste tuleviku ning kodumaa eest seisma hakata.

Poliitikasse oleks vaja tulla just kõikidel, ka sellistel end tavaliseks lihtinimeseks pidavatel isikutel, kes seda pöördumist lugedes nendele muutustele südames kaasa on elamas, tulla tasub just selleks, et saada tegusaks uue ja Inimväärse elu kaasloojaks ja kaastegijaks või ka lihtsalt Meie vaikivaks või vaguraks kaasteeliseks, saada osaks Meist, nendest muutustest mida Me koos läbi viima hakkame, saada selliseks isikuks, kelle peale erakondlik tegus edurivi alati toetuda ja loota saab. On aeg mõista, et praeguses poliitilises elumudelis pole Inimkonna jaoks enam ei elutervet ega ka elamisväärset elu ette nähtudki ja seega pole samat teed pidi tulevikku minnes kellelgi tegelikult üldse enam mingit ellujäämislootustki. Nagu arusaajad juba ammu mõistnud on, Meil pole lihtsalt enam muud valikutki!

Ammu on käes aeg, mis paljastas Meid siin justkui kaitsvate võõrvägede tegeliku sõjaka ja endakeskse pale ja kuna tegelikkuses pole Meie rahvale ja isamaale hetkel hullemat ohtu, kui Meie enda valitsus, tuleb just nüüd välja astuda mistahes sõjalistest ründeliitudest, vabastada Eestimaa pind siinsetest võõranastajatest, kehtestada taas kontroll oma maa rahanduse ja majanduse ning piiride üle ja leppida ära oma lähinaabritega ning hakata õppima juba maast madalast Inimeseks kasvamist ning hakata õppima ka omavahel arukate Inimeste kombel läbi saama. Just seetõttu on vaja koheselt eemalduda praeguse vildaka ja tummistunud inimkonda mõtlemisvõimetuteks töörobotiteks vorpiva haridusmudeli juurest, hetkelise tuupimispõhise õppealuse ja väärajalooliste ning Meie tegelikku päritolu ja ajalugu mahavaikiva käsitlustega ajalooõppelt üle minna loovuspõhisele ja hingelist edasiarengut tagavale õppevormile, minna üle mahavaikitud tegelikkust käsitlevale ajaloole ning hakata kasvatama Meie lastest uuel ja loomulikul viisil igivanu õppetarkusi järgides ning väärikust hindava õiglustundega arukaid Inimesi. Selleks võtame Me oma loosungiks – “Eesti Loomulikuks ning Lasterikkaks”, äratamaks sellega taas ellu Eestimaa ja siinse rahva kestmajäämist tagava maaelu ning looduslähedase väiketalunduse, põliskodude taasloomise, täitmaks Meie külad taas eluga ja arvukate lastega, muutes need Meie lasterikkuse ja Meie esiisade kodumaa – Eestimaa kestmajäämise raudseks vundamendiks.

Kuna mitte ükski praegune erakond ei ole nii laiapõhjaliselt ja julget ning siiralt seda tegemas ega ka sellest üldse rääkimaski ja mistahes ründeliitudest väljapoole jäävat, Inimtervist ja loodust säästvat ning ka oma naabreid austavat poliitilist suunda pakkumas, teemegi Me rahvas endale Inimväärika elu tagamiseks ise uue ja ausatele aadetele tugineva, rahva oma erakonna – Eesti Ellujäämisliikumise. Meil pole lihtsalt enam muud valikutki!

Kui Sa arukas ja aus, oma laste tulevikust ja kodumaast ka tõsiselt hooliv Inimene soovid, et Sinu südametunnistus oleks puhas oma kodumaa kaashävitamisest, selle kõige tuimast pealtvaatamisest, et Sa ka tegelikkuses annaksid enda panuse iseenda laste elamisväärse tuleviku, puhtana säilinud elukeskkonna ja oma kodumaa hüvanguks, siis liitu palun Meie liikumisega, astu Meie erakonda, toeta Meid ja kaasa Meie sekka rohkelt ka oma aatelisi, arukaid ning ausaid kaaslasi, et Meie teekond õigluse ja Inimlikkuse võidule kiirem ja tõhusam oleks. Ja usu, Sinu enese panus saab suureks osaks sellest, et juba tosina või kahe tosina aasta pärast, on elu Eestimaal täiesti senitundmatult muutunud ning siinne elu saab just tänu Meie kõikide ühisele jõupingutusele elamisväärne, Meie oma eesti rahvas saab aga olema elujõuline ja õnnelik.

Ja veel, kui oled paljude taoliste seast just Meie rühma tulnud, ole hea ja liitu ka tegelikkuses Meie uue ja poliitilisel maastikul üldse VIIMASEKS JÄÄVA ERAKONNAGA, sest Me muudame ära ka erakondade eelisõigused eesti kodanike ees ja viime kogu poliitika erakonnavälisele alusele, sellisele, kus iga isiksus ise on vastutav enda poliitilise tegevuse ja lubaduste andmise eest. Kui oled otsusekindel ja soovid tegutseda, Meile omapoolse panusega kaasa aidata, siis lisa siia palun vaid neid, kes sedasama tegemas on. See on tingimus siia rühma püsimajäämiseks ja lihtsalt Eesti praeguse poliitilise olukorra tungiv vajadus. Kui Sa aga tegelikkuses Meie erakonnaga ühineda ega enda panust Eestimaa ja siinse rahva kestmajäämiseks anda ei soovi, siis palun lahku ka siinsest rühmast, Meie uue erakonna suhtluskeskkonnast.

Me peame kõik koos viima kogu eestimaa elankikkonnale ühese ja selge sõnumi:
MEIEGA JÄÄB jÄÄB EESTI RAHVAS TERVEKS NING EESTIMAA ELAMISVÄÄRSEKS!