Teliitika. Ajakirjaniketa esitlus: “Pöördepunkt senises poliitikas”. 7. osa. Esitleb Liis Ellert

Kas riik, mis kehtestab enda elanikele 100000 korda “ohutumad” kiirgusnormid, kui mõned elanikkonnast enam hoolivamad riigid, on ikka pädev tegelema enda elanikkonna juhtimise ja Nende hea käekäigu eest seismisega? Kas valitsus, mis tugineb vaid ühest teadlasterühma uuringutulemustele, vältides seejuures aga üha enamate sõltumatute teadlaste uuringutulemusi, on ikka sõltumatult pädev üldse veel riiki valitsemagi?