KUTSE!

Vastavalt MTÜ Ellujäämisliikumine (MTÜ) juhatuse otsusele kutsume kokku

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU,

mis toimub 30. mail 2021.a kl 12.00.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Uue juhatuse valimine
  3. Poliitilise olukorra analüüs
  4. Poliitiline tegevusplaan

Põhikirja alusel võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada MTÜ liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine MTÜ liige.

Kui Sa pole veel MTÜga liitumise avaldust esitanud, saad seda teha siin: http://www.ellujaamiserakond.ee/tule-liikmeks/ .

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Otsime suurmaaomanikke üle Eesti,
kes on huvitatud oma maa-alale ökoküla rajamisest.

Mõtle läbi oma võimalused ja tingimused ja anna meile teada.

Toome elu tagasi maale ja taasloome terved inimesed!

Võib-olla saad just Sina aidata kaasa eestlaste püsimajäämisele?