Maardu linna arengu eelistused aastateks 2017-2021

MEIE EESMÄRK SEISNEB SELLES;ET MAARDUS JA MUUGAL OLEKS HEA ELADA KÕIKIDE VANUSTE RAHVUSTE ESINDAJATEL: LINNA ARENGU TAGAB JÄRGNEVA TEGEVUSKAVA REALISEERIMINE: 1. SOTSIAALSE TURVALISUSE TAGAMINE.

-Tagame üksi elavatele ja abi vajavatele eakatele inimestele vajalikud sotsiaalhoolekande teenused hoolekandeasutustes või kodus.

-Suurendame pensionäride juubelitoetust Suurendame igakuiseid toetusi raske puudega inimestele . Suurendame sünnitoetusi.

-Tagame kõikidele koolieelikutele lasteaia koha.

-Suurendame1. klassi minevate laste toetusi 200 euroni

-Koostöös erinvestoritega rajame Tervisekeskuse kaasaegsete ravi ja diagnostika võimalustega. – -Rajame Päevakeskuse eakatele ja erivajadustega inimestele.

-Rajame vajaliku taristu ja loome tevise taastamise ja liikumise võimalused eakatele ja erivajadustega inimestele. –

-Loome tingimused vaba aja veetmiseks ja huvitegevuseks erivajadustega lastele.

-Loome liikumispuuetega lastele võimalused takistusteta liikumiseks linna haridusasutustes. -Toetame pensionäride klubi nende vaba aja sisustamiseks .

-Korraldame arvutikursused pensionäridele.

-Suurendame munitsipaalasutuste töötajate töötasu.

 

2. KVALITEETSE HARIDUSE TAGAMINE

-Kvaliteetse hariduse tagamiseks linna õppeasutustes tuleb lisaks kaasaegsetele õppeprogrammidele ja metoodikale tagada kaasaegne õppekeskkond nii õpilastele kui ka õpetajatele.

-Rohkem tähelepanu suunatakse huvitegevusele, mitmekesistades vaba aja veetmise võimalusi spordi ja huviringides ning tagades võimaluse nendes tegevustes osalemiseks.

-Jätkame koolide ja lasteaedade renoveerimist ja õppe keskkonna kaasajastamist.

-Ehitame lasteaia Muugale.

-Kindlustame linna hardusasutused kaasaegsete mängu ja õppevahenditega.

-Suurendame vene õppekeelega lasteaedades eesti keele õppetundide arvu.

-Võimaldame igale lapsele tasuta huviringi oma koolis.

-Suurendame kuldmedaliga lõpetanud gümnaasiumi lõpetajate toetust 500 euroni ja hõbemedaliga lõpetajate toetust 300 euroni.

 

3. KAASAJA NÕUETELE VASTAVA ÜHISTRANSPORDI TAGAMINE.

-Koostöös Harjumaa Ühistranspordikeskusega korraldame ülemineku tasuta ühistranspordile Maardu ja Tallinna vahel.

-Kaasajastame bussipeatuste ootepaviljonid .

-Korraldame parema ühistranspordi ühenduse Kallavere, Muuga, Vana-Narva mnt ja järveäärse linnaosa vahel.

 

4. KULTUURI-SPORDI JA NOORSOOTÖÖVALDKNDADE ARENDAMINE

-Teeme korda linna staadionid.

-Ehitame linna jalgpallistaadioni tribüünide kohale katuse.

-Rekonstrueerime koolide staadionid kaasaja nõuetele vastavaks.

-Rajame noorte loomingumaja.

-Koostöös erainvestoriga ehitame vaba aja veetmisse kompleksi koos jäähalliga.

-Võimaldame koolieelsete lateautuste lastele tasuta ujumistunnid.

-Ehitame järve äärde kai noorte meremeste klubile.

-Toetame suurte spordiürituste korraldamist.

-Toetame raskustes olevaid peresid laste huvitegevuse rahastamisel.

 

5. KVALITEETSE JA KAASAEGSE ELUKESKKONNA TAGAMINE

-Koostame uue Maardu linna üldplaneeringu.

-Alustame munitsipaalelamute ehitamist noortele spetsialistidele .

-Teeme Koostööd Maanteeametiga linna uue sissesõidu kombinaadi teelt

-Keemikute tänavani rajamiseks Kroodi viadukti lll etapp.

-Toetame projekte mis on suunatud linnaruumi kaunistamiseks nii eramute, ühistute kui ettevõtete tasandil

-Jätkame linna omanäosuse projektidega linnaruumi kujundamist, sh linna keskuse väljaarendamist. -Jätkame rahapaigutusi linna heakorda.

-Tagame linnas ligipääsetavuse inimestele ratastoolis ja lapsevankritega