Teliitika. Valimisväitlus Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. 1. osa. Saates väitleb Raivo Orgusaar


Nii nagu langes kunagi Rooma Impeerium, mida mõningate väidete kohaselt pole kuinagi aga olnudki, nii langeb ka praegune poliitikute võim, kes tegelikkuses mitte kunagi pole iseseisvat võimu omanudki. Tulevik on teliitika kätes! Sest just teliitika pakub seniste poolikute liitmike ehk lahendusteta lahenduste asemel terviklikke liiteid, tervikuid loovaid lahendusi.
Oma lahendusi pakun minutitel 22.38, 34.51.

Varjumine ja varumine

Varjumine ja varumine. Olen kirjutanud varasemalt neil teemadel veidi ning hiljutised orkaanid USA-s näitasid ilmekalt, kui haavatav on tänapäevane Eesti ühiskond. Kui ikka vana head sahvrit ega panipaika/keldrit ei ole, siis väiksemategi probleemide korral on poodides letid väga kiiresti sama tühjad nagu võiriiulid praegu. Oleme jõudnud ajastusse, kus praegune poliitika on tinginud olukorra, et Eestimaa…

Ainus valik – Eesti Ellujäämise Erakond

Kõikidele küsijatele, kes küsivad, mis vahet on Meie loodaval erakonnal teiste erakondadega, saab vastata selle spikri alusel. Meie erakonnal võrreldes teiste Eesti erakondadega on tegelikult vahe kõiges, peale pagulasküsimuse, mida ka EKRE kajastab ja Eesti metsade ja mingil määral ka muu keskkonna kaitse, mida ka Rohelised teevad. Kõiges muus oleme Me kõikidest erakondadest aga täiesti…