Harmoonilised ja mitte-harmoonilised ühiskonnad

Mida tähendab “Ellujäämisliikumine”? Kui on liikumine, siis on olemas ka suund. Suund tähendab, et on olemas eesmärk, mille suunas liigutakse. Riigi peamine eesmärk on inimelu. Riigi kogu mõte peakski seisnema selles, et säilitada inimelu ja luua selleks parim keskkond. Eesti rahvas on nii väike rahvas, et tema üks peamine eesmärk peab olema ellujäämine. Kaotamata seejuures…