Teliitika. Valimisväitlus Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. 1. osa. Saates väitleb Raivo Orgusaar


Nii nagu langes kunagi Rooma Impeerium, mida mõningate väidete kohaselt pole kuinagi aga olnudki, nii langeb ka praegune poliitikute võim, kes tegelikkuses mitte kunagi pole iseseisvat võimu omanudki. Tulevik on teliitika kätes! Sest just teliitika pakub seniste poolikute liitmike ehk lahendusteta lahenduste asemel terviklikke liiteid, tervikuid loovaid lahendusi.
Oma lahendusi pakun minutitel 22.38, 34.51.